Prohlášení o ochraně osobních údajů

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje podrobnosti o tom, jak společnost BitiCodes (dále jen správce údajů) shromažďuje, uchovává, zpracovává nebo používá vaše osobní údaje. Veškeré shromažďování a zpracování údajů provádíme v rozsahu, v jakém to vyžaduje fungování našich webových stránek, a v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Úvod

BitiCodes si váží a respektuje soukromí svých zákazníků, a proto se zavazuje shromažďovat a zpracovávat všechny údaje uživatelů s maximální péčí a dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. Kromě toho shromažďujeme a zpracováváme pouze minimum údajů nezbytných pro běžný provoz našeho podniku a plnění služeb, které nabízíme našim klientům.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se můžete setkat s několika právními pojmy. Další informace o významu jednotlivých pojmů naleznete v části "Definice".

BitiCodes si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění zákazníka. Ujistěte se, že jste vždy seznámeni s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně toho, jak shromažďujeme vaše údaje nebo jak s nimi nakládáme, použijte prosím kontaktní formulář.

Definice

V souladu se zákony o ochraně osobních údajů, včetně GDPR a dalších, jsme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů použili několik ustálených pojmů. Níže naleznete definice jednotlivých pojmů.

Jak nakládáme s vašimi osobními údaji?

V této části se budeme zabývat tím, co považujeme za vaše osobní údaje a jak je shromažďujeme, ukládáme a používáme.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Při používání našich webových stránek můžeme shromažďovat některé vaše osobní údaje. Patří sem:

O správci údajů a zpracování vašich osobních údajů

Pro všechny záměry a účely vystupuje BitiCodes v tomto případě jako správce údajů, protože to my shromažďujeme vaše osobní údaje, když používáte naše webové stránky.

Shromažďujeme pouze údaje, které jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek, a řídíme se přitom všemi platnými právními předpisy, včetně GDPR. Údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v souladu s tím, co je povoleno a/nebo vyžadováno zákonem.

Všimněte si, že BitiCodes není zpracovatelem dat. Jakmile si u nás zaregistrujete účet a během procesu registrace k tomu udělíte výslovný souhlas, BitiCodes odešle vaše údaje automaticky přiřazenému zprostředkovateli třetí strany. Tento zprostředkovatel pak slouží jako Zpracovatel údajů a je pověřen zpracováním vašich osobních údajů.

Níže uvádíme různé důvody, proč můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše údaje, které jsou v tomto případě považovány za právní důvody zpracování:

Proč BitiCodes shromažďuje osobní údaje uživatelů, a jak je používáme

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli BitiCodes může shromažďovat vaše osobní údaje, sami je neukládáme. Naopak, poté, co vás spojíme se zprostředkovatelem třetí strany, je za vaše údaje odpovědný tento zprostředkovatel. Zprostředkovatel, ke kterému vás přiřadíme, vás bude kontaktovat a zřídí všechny potřebné komunikační kanály, které můžete použít ke kontaktu s ním. Pokud se chcete odhlásit ze shromažďování údajů a nechat si odstranit své osobní údaje z jejich databáze, kontaktujte je přímo.

Níže se dozvíte, jak používáme vaše osobní údaje, které můžeme shromažďovat při poskytování služeb.

Registrace a komunikace

Pokud vyplníte náš registrační formulář nebo nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, musíme zpracovat vaše osobní údaje, abychom mohli dokončit vaši registraci nebo odpovědět na váš dotaz. V takovém případě vaše údaje používáme ke splnění smluvního závazku a vy nám k tomu dáváte váš souhlas.

Speciální nabídky a propagační akce

S vaším souhlasem můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vás informovali o speciálních nabídkách a propagačních akcích, které BitiCodes pořádá, a které by vás mohly zajímat.

Vylepšení a zabezpečení webových stránek

Na základě našeho práva na shromažďování údajů z oprávněného zájmu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom se dozvěděli o výkonu našich webových stránek a zlepšili jejich funkce a zabezpečení pro lepší budoucí uživatelský zážitek.

Soubory cookie

V této části se stručně seznámíme s používáním souborů cookie na stránkách BitiCodes, které se týkají vašich osobních údajů. Další podrobnosti naleznete v našich specializovaných Zásadách používání souborů cookie.

Definice

Soubory cookie jsou jednoduché textové soubory, které slouží jako individuální identifikátory každého návštěvníka webu. Když navštívíte naše webové stránky, náš server odešle jedinečný kód cookie do vašeho zařízení, ať už se jedná o počítač, telefon nebo tablet. Tento soubor je následně uložen a použit našimi webovými stránkami k tomu, aby vás při příští návštěvě rozpoznaly.

Použití

Soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování každé moderní webové stránky. Pomáhají nám pochopit, jak uživatelé s našimi webovými stránkami pracují, abychom je mohli v budoucnu vylepšovat.

Soubory cookie můžete deaktivovat v nastavení prohlížeče. Mějte však na paměti, že bez souborů cookie nemusíte mít přístup k některým nebo i všem funkcím našich webových stránek.

Typy souborů cookie

Webové stránky BitiCodes používají následující typy souborů cookie:

Ukládání osobních údajů

BitiCodes uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, abychom vám mohli poskytnout služby, které od nás požadujete. Jak již bylo stanoveno dříve, BitiCodes neukládá vaše osobní údaje na svých serverech. Místo toho je předáváme našim partnerským makléřským společnostem, které je potřebují k tomu, aby vám mohly poskytovat finanční služby inzerované na našich webových stránkách. Naši partneři se zavazují shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se všemi příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a neposkytovat je třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Ochrana vašich osobních údajů

Při nakládání s vašimi osobními údaji dbáme maximální opatrnosti. Naše webové stránky používají vhodná bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti údajů, které nám sdělujete. Díky různým bezpečnostním opatřením jsou vaše osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem.

Přístup k vašim osobním údajům je omezen pouze na minimum pracovníků, kteří jsou potřební k tomu, aby vám mohli poskytnout služby, o které jste požádali prostřednictvím našich webových stránek. Všichni pracovníci, kteří mohou vidět nebo zpracovávat vaše osobní údaje, dodržují přísná pravidla důvěrnosti a neprozradí žádné z těchto osobních údajů bez oprávněného důvodu (například pokud si je vyžádají orgány činné v trestním řízení oficiální cestou podle právních předpisů příslušné země). Jakékoli žádosti třetích stran o přístup k vašim Osobním údajům bychom vždy pečlivě prověřili, abychom určili jejich oprávněnost, a zda převažují nad vašimi právy na ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Sdílení vašich osobních údajů

Některé vaše osobní údaje sdílíme s dalšími zpracovateli údajů, kteří jsou nezbytní pro fungování našich webových stránek. Jedná se například o poskytovatele IT služeb, které využíváme k tomu, aby vám byly naše webové stránky k dispozici. Kromě toho můžeme vaše Osobní údaje sdílet s požadovanými třetími stranami podle ustanovení těchto Zásad kdykoli je to vhodné.

Vaše práva

Níže uvádíme všechna práva na ochranu osobních údajů, která vám GDPR přiznává, a všechny výjimky, které se na ně vztahují. Pokud máte další otázky, kontaktujte nás.

(a) Přístup subjektu: Kteréhokoli správce údajů můžete požádat, aby vám poskytl přístup k vašim osobním údajům, které máme k dispozici.

(b) Oprava: Pokud se domníváte, že správce údajů zaznamenal vaše osobní údaje nesprávně nebo pokud je třeba je aktualizovat, máte právo požádat o jejich změnu.

(c) Vymazání: Máte právo požádat správce údajů o vymazání vašich osobních údajů a jejich kopií. Další shromažďovatelé a zpracovatelé údajů, kteří mohou mít záznamy o vašich osobních údajích, by měli být informováni.

(d) Omezení: Za určitých okolností, například při vyřizování stížností, můžete správce údajů požádat o omezení přístupu k některým vašim osobním údajům a jejich zpracování.

(e) Přenositelnost: Podle GDPR máte právo požádat správce údajů o zaslání vašich osobních údajů, které má k dispozici, subjektu třetí strany.

(f) Podání stížnosti: Můžete podat formální stížnost týkající se shromažďování, uchovávání nebo zpracování vašich osobních údajů u příslušného orgánu v zemi vašeho bydliště.

Můžete mít také právo na:

Na základě místních zákonů týkajících se ochrany osobních údajů mohou platit další výjimky. V případě dalších dotazů nás kontaktujte. Budeme se snažit odpovědět vám co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od podání žádosti.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

BitiCodes si vyhrazuje právo aktualizovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, stejně jako jakýkoli jiný obsah našich webových stránek, aniž by o tom uživatele předem informoval. Povinností uživatele je sledovat veškeré provedené změny. Další používání webových stránek BitiCodes bude vykládáno jako souhlas se všemi provedenými změnami.