Sekretessförklaring

Följande integritetspolicy innehåller information om hur BitiCodes (även kallad personuppgiftsansvarig) samlar in, lagrar, behandlar eller använder dina personuppgifter. Vi gör all vår insamling och behandling av uppgifter i den mån det är nödvändigt för att vår(a) webbplats(er) ska fungera och i enlighet med alla tillämpliga integritetslagar.

Introduktion

För att värdera och respektera våra kunders integritet förbinder sig BitiCodes att samla in och behandla alla användardata med största omsorg och följa alla relevanta lagar och förordningar om integritet. Dessutom samlar vi bara in och behandlar det minimum av uppgifter som krävs för att vår verksamhet ska fungera normalt och för att uppfylla de tjänster som vi erbjuder våra kunder.

Du kan stöta på flera juridiska termer i denna integritetspolicy. Se avsnittet "Definitioner" för mer information om innebörden av varje term.

BitiCodes förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy utan att först meddela kunden. Se till att du alltid känner till den senaste versionen av detta dokument.

Vänligen använd formuläret Kontakta oss för att meddela oss om du har några frågor eller funderingar om hur vi samlar in eller hanterar dina uppgifter.

Definitioner

I enlighet med dataskyddslagar, inklusive GDPR med mera, har vi använt flera fasta termer i denna integritetspolicy. Nedan hittar du definitionerna av var och en av dessa termer.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

I det här avsnittet går vi igenom vad vi anser vara dina personuppgifter och hur vi samlar in, lagrar och använder dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du använder vår webbplats kan vi samla in vissa av dina personuppgifter. Detta inkluderar:

Om den personuppgiftsansvarige och behandlingen av dina personuppgifter

I alla avseenden agerar BitiCodes som personuppgiftsansvarig i det här fallet, eftersom det är vi som samlar in dina personuppgifter när du använder våra webbplatser.

Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt och följer alla tillämpliga rättsliga riktlinjer i processen, inklusive GDPR. Vi samlar in och behandlar endast uppgifter enligt vad som är tillåtet och/eller krävs enligt lag.

Observera att BitiCodes inte är personuppgiftsbiträdet. När du registrerar ett konto hos oss och du ger ditt uttryckliga samtycke under registreringsprocessen skickar BitiCodes dina uppgifter till ett tredjepartsmäklare som automatiskt tilldelats dig. Denna mäklare fungerar då som databehandlare och ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

Nedan har vi redogjort för de olika skälen till varför vi kan samla in och behandla dina uppgifter, vilka ska betraktas som de rättsliga grunderna för behandlingen i det här fallet:

Varför BitiCodes samlar in användarnas personuppgifter och hur vi använder dem

Observera att även om BitiCodes kan samla in dina personuppgifter är det inte vi som lagrar dem. Efter att vi har kopplat dig till en tredjepartsmäklare är det istället den senare som ansvarar för dina uppgifter. Den mäklare som vi tilldelar dig kommer att kontakta dig och upprätta alla nödvändiga kommunikationskanaler som du kan använda för att kontakta dem. Om du vill avstå från datainsamling och få dina personuppgifter borttagna från deras databas ska du kontakta dem direkt.

Nedan kan du ta reda på hur vi använder dina personuppgifter som vi kan samla in när vi tillhandahåller tjänster till dig.

Registrering och kommunikation

Om du fyller i vårt registreringsformulär eller använder formuläret Kontakta oss för att komma i kontakt med oss måste vi behandla dina personuppgifter för att slutföra din registrering eller besvara din fråga. I det här fallet använder vi dina uppgifter för att uppfylla en avtalsförpliktelse och du ger ditt samtycke till att vi gör det.

Specialerbjudanden och kampanjer

Med ditt samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för att informera dig om specialerbjudanden och kampanjer som BitiCodes anordnar och som du kan vara intresserad av.

Förbättringar av webbplatsen och säkerhet

Med hjälp av vår rätt till datainsamling av legitimt intresse kan vi behandla dina personuppgifter för att lära oss mer om vår webbplats prestanda och förbättra dess funktioner och säkerhet för en bättre användarupplevelse i framtiden.

Cookies

I det här avsnittet kommer vi kortfattat att granska användningen av cookies på BitiCodes i förhållande till dina personuppgifter. Du kan se vår särskilda Cookiepolicy för mer information.

Definition

Cookies är enkla textfiler som fungerar som individuella identifierare för varje besökare på webbplatsen. När du går in på vår webbplats skickar vår server den unika cookie-koden till din enhet, oavsett om det är en dator, telefon eller surfplatta. Filen lagras sedan och används av vår webbplats för att känna igen dig nästa gång du besöker den.

Användning

Cookies är viktiga för att en modern webbplats ska fungera korrekt. De hjälper oss att förstå hur våra användare interagerar med vår webbplats så att vi kan förbättra den i framtiden.

Du kan avaktivera cookies i inställningarna för din webbläsare. Tänk dock på att du utan cookies kanske inte har tillgång till vissa eller alla funktioner på vår webbplats.

Typer av cookies

Webbplatsen BitiCodes använder följande typer av cookies:

Lagring av dina personuppgifter

BitiCodes har register över dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som du begär av oss. Som tidigare fastställts lagrar BitiCodes inte dina personuppgifter på sina servrar. Istället vidarebefordrar vi dem till våra affilierade partnermäklare, som behöver dem för att kunna erbjuda dig de finansiella tjänster som annonseras på vår webbplats. Våra partner förbinder sig att samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med alla relevanta integritetslagar och att inte dela dem med någon tredje part utan ditt samtycke.

Skyddar dina personuppgifter

Vi är ytterst försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter. Vår webbplats använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för de uppgifter du delar med oss. Tack vare olika försiktighetsåtgärder skyddas dina personuppgifter mot obehörig åtkomst.

Tillgången till dina personuppgifter begränsas endast till det minsta antal personal som krävs för att ge dig de tjänster som du begär via vår webbplats. All personal som kan se eller behandla dina personuppgifter följer strikta sekretessregler och kommer inte att lämna ut någon av dessa personuppgifter utan legitima skäl (till exempel om de begärs av brottsbekämpande myndigheter via officiella kanaler, i enlighet med det relevanta landets lagstiftning). Vi skulle alltid noggrant undersöka all begäran från tredje part om tillgång till dina personuppgifter för att avgöra om de är legitima och om de väger tyngre än dina rättigheter till dataskydd.

Om du vill veta mer om hur vi skyddar dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktformuläret.

Delning av dina personuppgifter

Vi delar vissa av dina personuppgifter med andra databehandlare som krävs för att vår webbplats ska fungera. Detta inkluderar till exempel de IT-tjänsteleverantörer som vi använder för att göra vår webbplats tillgänglig för dig. Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med nödvändiga tredje parter enligt klausulerna i den här policyn, när det är tillämpligt.

Dina rättigheter

Nedan har vi redogjort för alla de integritetsrättigheter som GDPR ger dig och alla undantag som gäller för dem. Kontakta oss om du har ytterligare frågor.

(a) Åtkomst till egna personuppgifter: Du kan be varje personuppgiftsansvarig att ge dig åtkomst till alla dina personuppgifter som vi har tillgång till.

(b) Rektifiering: Om du anser att en personuppgiftsansvarig har registrerat dina personuppgifter felaktigt eller om de behöver uppdateras har du rätt att be dem ändra dem.

(c) Raderande: Du har rätt att begära att en personuppgiftsansvarig raderar dina personuppgifter och eventuella kopior av dem. Ytterligare datainsamlare och databehandlare som kan ha register över dina personuppgifter bör informeras.

(d) Begränsning: Under vissa omständigheter, till exempel vid hantering av klagomål, kan du be en personuppgiftsansvarig att begränsa tillgången till vissa av dina personuppgifter och behandlingen av dem.

(e) Portabilitet: Du har rätt att begära att en personuppgiftsansvarig skickar alla dina personuppgifter som de har till hands till en tredje part enligt GDPR.

(f) Inlämna ett klagomål: Du kan lämna in ett formellt klagomål om insamling, lagring eller behandling av dina personuppgifter till den relevanta myndigheten i ditt hemland.

Du kan också ha rätt till att:

Andra undantag kan gälla enligt lokala lagar om integritetsfrågor. Kontakta oss om du har ytterligare frågor. Vi gör vårt bästa för att svara dig så tidigt som möjligt, dock senast inom en (1) månad efter din begäran.

Ändringar i denna integritetspolicy

BitiCodes förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy, tillsammans med allt annat innehåll på vår webbplats, utan att meddela sina kunder i förväg. Det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar som görs. Fortsatt användning av BitiCodes webbplats kommer att tolkas som ett samtycke till alla ändringar som görs.