Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Poniższe oświadczenie o ochronie prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób BitiCodes (vel Administrator Danych) gromadzi, przechowuje, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika. Wszystkie dane są gromadzone i przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie, w jakim wymaga tego funkcjonowanie naszej strony internetowej (stron internetowych) oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

Wstęp

Jako wyraz szacunku wobec prywatności naszych klientów, BitiCodes zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania wszystkich danych użytkowników z najwyższą starannością, przestrzegając wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji dotyczących prywatności. Ponadto zbieramy i przetwarzamy tylko minimum danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia naszej działalności i realizacji usług, które oferujemy naszym klientom.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności można napotkać kilka terminów prawnych. Więcej informacji na temat znaczenia poszczególnych terminów można znaleźć w części "Definicje".

BitiCodes zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności bez uprzedniego powiadomienia klienta. Upewnij się, że zawsze jesteś na bieżąco z najnowszą wersją tego dokumentu.

Prosimy o skorzystanie z formularza Kontakt w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, dotyczących sposobu gromadzenia lub przetwarzania przez nas Twoich danych.

Definicje

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym RODO i innymi, w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wykorzystaliśmy kilka ustalonych pojęć. Poniżej znajdują się definicje każdego z nich.

Jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi?

W tej części omówimy, co uważamy za Dane osobowe użytkownika oraz w jaki sposób je gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

W wyniku korzystania z naszej strony internetowej, możemy gromadzić niektóre z danych osobowych użytkownika. Włączając:

Informacje o Administratorze Danych i przetwarzaniu danych osobowych użytkownika

Aby realizować swoje cele i zamiary BitiCodes działa w tym przypadku jako Administrator Danych, ponieważ to my gromadzimy Dane Osobowe użytkownika, gdy korzysta on z naszej strony internetowej (stron internetowych).

Gromadzimy jedynie dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i przestrzegamy w tym procesie wszystkich prawni obowiązujących wytycznych, w tym RODO. Gromadzimy i przetwarzamy dane wyłącznie zgodnie z tym, co jest dozwolone i/lub wymagane przez prawo.

Należy pamiętać, że BitiCodes nie jest podmiotem Przetwarzającym Dane. Po utworzeniu przez Ciebie konta na naszej stronie i udzieleniu przez Ciebie wyraźnej zgody podczas procesu rejestracji, BitiCodes przesyła Twoje dane do pośrednika będącego osobą trzecią, automatycznie do Ciebie przypisanego. Broker ten pełni wówczas funkcję Przetwarzającego dane i jest odpowiedzialny za obsługę Twoich danych osobowych.

Poniżej przedstawiliśmy różne powody, dla których możemy gromadzić i przetwarzać dane użytkownika, które w tym przypadku należy uznać za podstawy prawne przetwarzania danych:

Dlaczego BitiCodes gromadzi dane osobowe użytkowników i jak je wykorzystuje

Należy pamiętać, że chociaż BitiCodes może gromadzić dane osobowe użytkownika, to nie my je przechowujemy. Zamiast tego, po tym jak połączymy Cię z zewnętrznym brokerem, ten ostatni jest odpowiedzialny za Twoje dane. Pośrednik, z którym Cię połączymy, skontaktuje się z Tobą i ustanowi wszystkie niezbędne kanały komunikacyjne, z których możesz skorzytsać do kontaktu z nim. Jeśli chcesz zrezygnować z gromadzenia danych i usunąć swoje dane osobowe z bazy danych pośrednika, najlepiej skontaktuj się z nim bezpośrednio.

W sekcji poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, które mogą być gromadzone podczas świadczenia Ci usług.

Rejestracja i komunikacja

Jeśli wypełnisz nasz formularz rejestracyjny lub skorzystasz z formularza Kontakt, aby się z nami skontaktować, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe, aby dokończyć proces rejestracji lub móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie. W takim przypadku wykorzystujemy Twoje dane w celu wypełnienia zobowiązania umownego, a Ty udzielasz nam na to zgody.

Oferty specjalne i promocje

Za zgodą użytkownika możemy przetwarzać jego Dane Osobowe w celu informowania go o organizowanych przez BitiCodes specjalnych ofertach i promocjach, którymi użytkownik może być zainteresowany.

Ulepszenia i bezpieczeństwo strony internetowej

Korzystając z naszego prawa do gromadzenia danych na podstawie uzasadnionego interesu, możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, aby zbadać wydajność naszej strony internetowej, a także poprawić jej funkcje i bezpieczeństwo oraz aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenie przeglądania strony w przyszłości.

Pliki cookie

W tej sekcji krótko omówimy wykorzystanie plików cookie na stronie BitiCodes oraz w jaki sposób wpływa to na Dane Osobowe użytkowników. Więcej szczegółów można znaleźć w naszej dedykowanej Polityce dotyczącej plików cookie.

Definicja

Pliki cookie to proste pliki tekstowe, które funkcjonują jako indywidualne identyfikatory każdego odwiedzającego stronę. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, nasz serwer wysyła unikalny kod pliku cookie do Twojego urządzenia, niezależnie od tego, czy jest to komputer, telefon czy tablet. Plik ten jest następnie przechowywany i wykorzystywany przez naszą stronę internetową do rozpoznania użytkownika przy jego następnej wizycie.

Zastosowania

Pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej nowoczesnej strony internetowej. Pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową, dzięki czemu możemy ją w przyszłości ulepszyć.

Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Niemniej jednak pamiętaj, że bez plików cookie możesz nie mieć dostępu do niektórych lub nawet wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Rodzaje plików cookie

Strona internetowa BitiCodes wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

BitiCodes posiada zapisy Danych Osobowych użytkownika tylko przez okres, w którym jest to niezbędne do świadczenia mu usług, o które się do nas zwrócił. Jak już wcześniej ustalono, BitiCodes nie przechowuje Danych Osobowych na swoich serwerach. Zamiast tego przekazuje je do swoich partnerskich domów maklerskich, które ich potrzebują w celu świadczenia użytkownikom usług finansowych reklamowanych na naszej stronie internetowej. Nasi partnerzy zobowiązują się do gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych użytkowników zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami dotyczącymi prywatności i do ich nieudostępniania osobom trzecim bez zgody użytkowników.

Ochrona danych osobowych

Zachowujemy najwyższą staranność przy przetwarzaniu Danych Osobowych użytkownika. Nasza strona internetowa stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, które nam udostępniasz. Dzięki odpowiednim środkom ostrożności Dane Osobowe naszych użytkowników są należycie zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.

Dostęp do danych osobowych użytkownika jest ograniczony wyłącznie do minimalnej liczby personelu wymaganego do świadczenia usług zamówionych przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej. Personel, który może wyświetlić lub przetworzyć dane osobowe użytkownika, przestrzega ścisłych zasad poufności i nie ujawnia żadnych danych osobowych użytkownika bez uzasadnionego powodu (na przykład, jeśli jest to wymagane przez organy ścigania w oficjalnych postępowaniach prawnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju). Zawsze starannie badamy wszelkie takie wnioski stron trzecich o dostęp do Danych osobowych w celu określenia ich zasadności i tego, czy przeważają one nad prawem użytkownika do ochrony danych.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy Twoje Dane Osobowe, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Udostępnianie danych osobowych

Gdy jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej niektóre dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane. Dotyczy to na przykład dostawców usług informatycznych, z którymi współpracujemy, aby zapewnić użytkownikom dostęp do naszej strony internetowej. Ponadto, w stosownych przypadkach firma może udostępniać dane osobowe użytkownika stosownym stronom trzecim zgodnie z klauzulami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Twoje prawa

Poniżej przedstawiliśmy wszystkie prawa dotyczące prywatności przyznane Ci przez RODO oraz wszelkie wyjątki, które mają do nich zastosowanie. Skontaktuj się z nami, jeśli masz więcej pytań.

(a) Dostęp podmiotowy: Możesz poprosić dowolnego Administratora Danych o udostępnienie Ci Twoich Danych Osobowych, z których korzystamy.

(b) Sprostowanie: Jeśli uważasz, że Administrator Danych zapisał Twoje Dane Osobowe w sposób nieprawidłowy lub jeśli wymagają one aktualizacji, masz prawo poprosić go o ich zmianę.

(c) Usunięcie Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora Danych usunięcia jego Danych Osobowych oraz wszelkich ich kopii. Wiąże się to z poinformowaniem dodatkowych Administratorów Danych i Przetwarzających Dane, którzy mogą posiadać zapisy Danych Osobowych użytkownika o konieczności ich usunięcia.

(d) Ograniczenie: W niektórych okolicznościach, na przykład podczas rozpatrywania skarg, użytkownik może poprosić Administratora Danych o ograniczenie dostępu do przetwarzania niektórych swoich Danych Osobowych.

(e) Przeniesienie: Masz prawo zażądać, aby Administrator Danych przesłał wszelkie Twoje Dane Osobowe, które posiada do podmiotu trzeciego, zgodnie z RODO.

(f) Złożenie skargi: Możesz złożyć formalną skargę dotyczącą gromadzenia, przechowywania lub przetwarzania Twoich Danych Osobowych do odpowiedniego organu w Twoim kraju zamieszkania.

Masz również prawo:

Inne wyjątki mogą mieć zastosowanie w oparciu o lokalne przepisy dotyczące kwestii prywatności. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu jednego (1) miesiąca od złożenia wniosku.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

BitiCodes zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, jak również jakiejkolwiek innej treści naszej strony internetowej, bez wcześniejszego powiadomienia klientów. Obowiązkiem klienta jest śledzenie wszelkich wprowadzanych zmian. Dalsze korzystanie z witryny internetowej BitiCodes będzie interpretowane jako dorozumiana zgoda na wszystkie wprowadzone zmiany.